[TVB][1995][情濃大地][羅嘉良 周海媚][粵語全20集][TV-RMVB]

[TVB][1995][情濃大地][羅嘉良 周海媚][粵語全20集][TV-RMVB]

◎中文名:情濃大地
◎年 代:1995
◎國 家:香港
◎語 言:粵語
◎字 幕:中字
◎影片版本:TV-RMVB
◎影片大小:4.37G
◎ 集  數 : 20
◎主演:周海媚 羅嘉良 張兆輝 艾威 崔加寶 關海山 陳美琪 伍衛國
簡介:

亞彩〈周海媚〉自幼被賣給大地主關學儒〈關海山〉四子爲童養媳,受盡欺淩,惟慶幸遇上關次子天蔭〈張兆輝〉,彼此情投意合,奈何鴛鴦美夢難圓,二人關系迂回曲折。
彩與樹根〈羅嘉良〉在錯綜複雜的情況下結成夫婦,彩苦心經營,夫婦關系方漸進。旱災至,彩、根一家離鄉別井,二人感情又遭波折。彩、根決定重返故鄉,齊心合力面對困難。當一切穩定下來時,根卻被充軍,留下彩在鄉間。彩以堅毅不屈的精神,默默耕耘,等候根重回。
彩守候半生,但當根再次出現時,彼此竟成陌路人……
 


 

 


全集地址:

 

http://www.filesonic.com/folder/15868975

http://filejungle.com/l/sCPj3U

http://www.fileserve.com/list/4TwjdEa

http://www.uploadstation.com/list/ax6a3KR

 


每集下載地址:

http://www.filesonic.com/file/4019623084/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.01.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019622384/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.02.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019627364/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.03.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019669474/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.04.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019669524/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.05.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019626354/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.06.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019623234/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.07.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019623264/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.08.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019623124/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.09.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019622394/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.10.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019702384/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.11.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019650814/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.12.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019652894/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.13.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019702494/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.14.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019652914/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.15.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019650884/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.16.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019650894/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.17.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019650844/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.18.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019675994/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.19.rmvb
http://www.filesonic.com/file/4019675984/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.20.rmvb

 


 

http://www.filejungle.com/f/qYyunN/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.01.rmvb
http://www.filejungle.com/f/wkzHyC/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.02.rmvb
http://www.filejungle.com/f/ket6sx/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.03.rmvb
http://www.filejungle.com/f/Sc3gM7/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.04.rmvb
http://www.filejungle.com/f/w97w76/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.05.rmvb
http://www.filejungle.com/f/dkprhp/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.06.rmvb
http://www.filejungle.com/f/qCGHWb/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.07.rmvb
http://www.filejungle.com/f/Kyubdn/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.08.rmvb
http://www.filejungle.com/f/uaR8SR/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.09.rmvb
http://www.filejungle.com/f/BYUxQY/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.10.rmvb
http://www.filejungle.com/f/FDGmn5/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.11.rmvb
http://www.filejungle.com/f/ajEAXg/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.12.rmvb
http://www.filejungle.com/f/uxhF8g/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.13.rmvb
http://www.filejungle.com/f/HzwWWD/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.14.rmvb
http://www.filejungle.com/f/Xb45YH/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.15.rmvb
http://www.filejungle.com/f/ctpDZQ/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.16.rmvb
http://www.filejungle.com/f/BVnYxT/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.17.rmvb
http://www.filejungle.com/f/sVmfuX/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.18.rmvb
http://www.filejungle.com/f/VEqfnh/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.19.rmvb
http://www.filejungle.com/f/nrHjNt/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.20.rmvb

 


http://www.fileserve.com/file/xV6sSyf/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.01.rmvb
http://www.fileserve.com/file/YRsdf2K/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.02.rmvb
http://www.fileserve.com/file/TqNhrp8/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.03.rmvb
http://www.fileserve.com/file/esGnsz6/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.04.rmvb
http://www.fileserve.com/file/F4e8ARG/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.05.rmvb
http://www.fileserve.com/file/Cd5eJp6/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.06.rmvb
http://www.fileserve.com/file/ZYBRcXW/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.07.rmvb
http://www.fileserve.com/file/erhF3jM/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.08.rmvb
http://www.fileserve.com/file/BqCBbtA/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.09.rmvb
http://www.fileserve.com/file/uc5zZUq/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.10.rmvb
http://www.fileserve.com/file/S4Ma946/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.11.rmvb
http://www.fileserve.com/file/MxsDdJf/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.12.rmvb
http://www.fileserve.com/file/9B6qVUd/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.13.rmvb
http://www.fileserve.com/file/V9Vde7N/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.14.rmvb
http://www.fileserve.com/file/veqymCZ/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.15.rmvb
http://www.fileserve.com/file/UwsdfnF/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.16.rmvb
http://www.fileserve.com/file/yGjZhSA/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.17.rmvb
http://www.fileserve.com/file/6JX3FXD/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.18.rmvb
http://www.fileserve.com/file/HVGmvWD/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.19.rmvb
http://www.fileserve.com/file/c3zuc2v/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.20.rmvb

 


 

http://www.uploadstation.com/file/wGxBRCq/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.01.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/q7bdaaK/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.02.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/ahujkyg/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.03.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/n3xgjyA/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.04.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/yV9kyUs/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.05.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/D236PfB/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.06.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/4uyGJ3u/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.07.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/vxeTEZb/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.08.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/Sk5Ed8e/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.09.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/NJZJK2z/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.10.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/jtn4Nrs/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.11.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/JyMUXvP/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.12.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/cGj4j4H/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.13.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/P8SXww2/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.14.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/8eQnwKj/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.15.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/Jn63HVF/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.16.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/Mcp4DGc/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.17.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/mu3sZ8E/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.18.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/gv6DDzw/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.19.rmvb
http://www.uploadstation.com/file/rY45Gp3/5156share.com.TVB.1995.QingNongDD.20.rmvb

标签: ,

关于 无忧影视